Affärsidé

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Transtema levererar projektering , design, byggnation, dokumentation, underhåll samt övriga konsulttjänster för kommunikationsnät. Transtema planerar, projekterar samt bygger optofibernät. 

VÅR VISION

Vi skall vara den mest engagerade och mest kompetenta entreprenören för framtidens infrastruktur och kommunikationslösningar!

Transtema 2025

Transtema 2025-Sveriges mest kompetenta och mest engagerade entreprenör!

Nu bygger vi framtidens Transtema.
Efter ett par år av kraftig expansion lägger vi nu fokus på att bygga organisation och processer för framtidens affärer.
Vi ingår i Transtema Group och är därmed ett dotterbolag i en större koncern med många spännande systerbolag inom fibertekniska tjänster, nätverkslösningar, Data Warehousing, fastighetsnät, installationsarbeten samt radiolänk.

Vår utgångspunkt är vår lokala historia och alla de nöjda kunder vi har med oss.
I kombination med vår nya marknadsposition via koncernen får vi tillträde till nya affärer och därmed nya utmaningar och möjligheter.

De närmaste åren kommer att bli väldigt spännande och vi bygger nu stommen för den fortsatta resan.

Det vi eventuellt inte kan lösa själva, det kan vi lösa med hjälp av våra kollegor i koncernen.
Vi har 4 st egna etableringar i Väst & Sydsverige; Strömstad, Göteborg (HK), Varberg & Helsingborg.
Det gör oss lokalt förankrade men med nationella resurser.

Som kund kan du med största förtroende anlita oss på Transtema AB. Vi löser uppgiften!

Som kandidat får du en trygg hemmahamn med obegränsade möjligheter att utvecklas och om du vill, även ta stort ansvar. Vårt erbjudande är svårslaget!

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Kvalitet,  Pålitlighet,  Serviceminded.