Är du uppgraderad och därmed attraktiv för hyresgästerna?

Det pågår omfattande arbeten runt om i Sverige med att ersätta kopparnäten med fibernät, både i privata och kommersiella fastigheter.

Är du fastighetsägare och intresserad att få fiberanslutningar till dina hyresgäster?
Tveka inte att kontakta oss!

Vi är specialister på området och kan vägleda dig till en bra lösning.
Vi har också partners som tillsammans med oss kan erbjuda dig en helhetslösning med nätdragning i fastigheten och tjänsteleveranser i nätet
till dina hyresgäster.

Välkommen!

Kontakta Mia Sintorn på tel 0763-367990 eller mia.sintorn@transtema.com, för mer info.

Nytecknat serviceavtal med Svenljungabygdens fiber

Vi befäster vår position som servicepartner mot fiberföreningarna i V Götaland och Halland.

Göteborgs Hamn

Nytt supportavtal med Göteborgs Hamn

På nyåret startar vi upp vårt avtal med Göteborgs Hamn avseende support av deras fiberinfrastruktur. Avtalet omfattar alla aktörer/brukare i de olika hamnarna som gemensamt handlat upp tjänsterna under Göteborgs Hamns ledning.

Det känns mycket inspirerande att få vara med och felavhjälpa samt förbättra fibernätet för så viktiga samhälls- och näringslivsaktörer. Dessutom med stora nya aktuella projekt som t.ex ny kombiterminal i ytterhamnen samt en helt ny hamnterminal i Arendal.